ที่เลือกใช้เหล็ก CUT & BEND เพราะว่า ประหยัดค่าแรงที่ต้องมาดัดเหล็กหน้างาน ไม่ต้องเสียเศษเหล็ก ขนส่งง่ายและทำให้ทำงานได้เร็วขึ้น”  – บริษัทเฟิสท์ คอร์ปอเรชัน  จำกัด”

เหล็ก CUT&BEND   นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมการนำเหล็กเส้นมาแปรรูปให้สามารถใช้ได้เลยโดยไม่ต้องมีการดัดหน้างาน จากเดิมที่เราต้องซื้อเหล็กจากโรงงานและอุปกรณ์มาดัดหน้าไซต์งาน ซึ่งวิธีนั้นอาจทำให้กระบวนการดัดนั้นไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร รวมถึงยังเปลืองทั้งแรง เปลืองทั้งเงิน เหล็กเหลือเศษก็ต้องใช้พื้นที่จัดเก็บที่เปล่าประโยชน์อีกด้วย

ปัจจุบันมีการใช้ เหล็ก  CUT&BEND อย่างแพร่หลายไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก  เนื่องจากลดปัญหาเรื่องทรัพยากรแรงงาน ปัญหาเหล็กสูญหาย ช่วยจัดการหน้างานให้เป็นระบบ และลดระยะเวลาก่อสร้างฉับไว แบบไม่เปลืองแรง

เสียงจากหนึ่งผู้ใช้งาน BUILK ก็เลือก  เหล็ก  CUT & BEND มาใช้ในโครงการ ล่าสุด  บริษัท เฟิร์ส คอร์ปอเรชัน จำกัด  ได้นำ  เหล็ก CUT & BEND มาใช้ก่อสร้างบริเวณชั้น 1 ของโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย 7 ชั้น ย่านลาดพร้าว โดยคุณเอ็กซ์ได้เล่าว่าที่ตัดสินใจใช้ เหล็ก CUT & BEND เป็นประจำเนื่องจากไซต์งานส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ ง่ายต่อการขนส่ง อีกทั้งยังประหยัดค่าแรงงานที่ต้องมาดัดเหล็กหน้างาน ก่อนหน้านี้เคยนำเหล็กมาดัดเอง พบว่าทำให้ลำบากในการทำงาน เนื่องจากต้องจ้างแรงงาน ใช้เครื่องจักร และพบว่ามีเศษเหล็กเหลืออยู่บ่อยๆ ในการใช้งานต่อหนึ่งครั้ง เห็นไหมละครับ ผู้รับเหมาบน BUILK ยังหันมาใช้ เหล็ก CUT&BEND แล้วคุณล่ะ?

  • ลดการสูญเสียเหล็กโดยเปล่าประโยชน์

  • ลดเวลาในการทำงาน

  • ลดปัญหาพื้นที่การเก็บเหล็กหน้างาน

  • ลดปัญหาในการขนส่ง

  • ลดการเกิดอุบัติเหตุหน้าไซต์งาน

  • มีการจัดหน้างานให้เป็นระบบมากขึ้น รวมถึงป้องกันเหล็กสูญหาย

ที่มา : https://www.builk.com/th/cut-and-bend/