ติดต่อเรา

บริษัท พีซีเอ็ม เมทัลเวิร์ค จำกัด

สำนักงานขาย

สำนักงานขาย : 292 ถนนเชียงใหม่- ลำปาง ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 053-872-378
แฟกซ์: 053-412-339
อีเมล: pcm@pcc-concrete.co.th

โรงงาน

โรงงาน: 263/1 หมู่ 10 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 053-849-435-8
แฟกซ์: 053-849-439

จุดรับสินค้า

1.263/1 หมู่ 10 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 053-849-435-8
แฟกซ์: 053-849-439

2. 48 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 053-849-435-8

Contact Us
PCM Metal Works Co.,Ltd.

Sales Office:
292/1 Chiangmai - Lampang, Patan, Muang, Chiangmai 50300
Telephone: 053-872-378 Fax: 053-412-339

Factory:
263/1 Moo 10, Mae faek, San sai, Chiangmai 50290 Telephone: 053-849-435-8 Fax: 053-849-439

Pick-up point :
1. 263/1 Moo 10, Mae faek, San sai, Chiangmai 50290 Telephone: 053-849-435-8 Fax: 053-849-439
2. 48 Moo 3 Fa Ham, Mueang ,Chiang Mai 50300 Telephone: 053-240-200

Email: pcm@pcc-concrete.co.th
Links
  • PCC Post-tension co.,Ltd.
  • PRC Technology Co.,Ltd
Downloads
  • PCC Journal
  • PRC Installation Guide
Download the App